Duben 2007

Hořký měsíc

19. dubna 2007 v 19:47 | Michal Jakubínský |  Film
obal
Dnešní recenzi chci věnovat filmu, jež nevídám v nabídce art kin moc často neboť tyto promítají i starší s důrazem na kvalitu a nikoliv datum vzniku. Roman Polanski patří mezi minimálně evropské stálice, známé širšímu okruhu fanoušků. Hořký měsíc vypráví o věčném tématu soužití mezi mužem a ženou, jež může v průběhu času nabýt často zvrácených podob, nemívajích daleko k nenávisti. Právě takovým je tento příběh, natočený podle knihy Pascala Bruknera.
Na počátku stojí mladý manželský pár Nigela a Fiony Dobsonových, trávící dovolenou na moři cestou trajektem. Díky náhodnému setkání Nigela s tanečnicí Mimi a později jejím invalidním manželem Oscarem, dostává jak on tak divák, prostřednictvím Oscarova vyprávění možnost nahlédnout zpětně do jejich minulosti. Kdysi se coby začínající, nepříliš úspěšný spisovatel, s Mimi potkal v Paříži, kde spolu prožili vášnivý vztah u nějž se postupem času dostavil stereotyp. Jelikož on byl dívkou už znuděn, chtěl se jí zbavit a donutit, aby ho opustila. Využil k tomu všemožné nápady spočívající zejména v psychickém ponižování nejhrubšího zrna. Nakonec dosáhl svého, ovšem později se s Mimi znovu setkal a výsledkem jejich setkání byla prozměnu její pomsta, díky níž si jej k sobě připoutala, aby mu mohla vrátit všechny ústrky jíž se na ní kdysi dopustil.
Těžko soudit kdo z nich byl horší či co si zasloužil nebo ne. Jejich soužití bylo již příliš poznamenáno předešlým utrpením než aby nabylo alespoň náznaku vzájemné náklonosti z dřívějška. Výsledkem je kompromis, nutnost spolu žít, snad možné nazvat to příměřím. Bez schopnosti rozejít se, bez schopnosti milovat druhého. Přežívání.
Láska a nenávist mají k sobě za určitých podmínek velmi blízko. Což je hlavním odkazem filmu a myslím, že jako varování plní svou úlohu dokonale.

Apokalypsa

14. dubna 2007 v 14:43 | Michal Jakubínský |  Film
obal
Filmů o vietnamské válce existuje velice mnoho. Od vyloženě akčních, líčích hrdinství jejích učástníků v nějaké zvláštní misi (občas poněkud přehnaných) až po dramata s lidmi jež nějakým způsobem tragicky poznamenala, zpochybňující otázku její smysluplnosti.
Apokalypsa pochází z roku 1979 od renomovaného režiséra Francise Forda Coppoly. Jak už napovídá název, nepojednává o událostech ve Vietnamu v optimistickém duchu. Děj začíná v momentě, kdy je kpt. Willard (Martin Sheen), postaven nadřízenými před úkol najít a zlikvidovat bývalého vysokého důstojníka speciálních jednotek plk. Kurtze (Marlon Brando), který dle zjištěných informací zběhl a nyní se pohybuje v čele soukromé armády kdesi v džungli odkud vede boj proti všem. Ke splnění tohoto úkolu dostal přidělený člun s několika muži s informacemi o svém cíli. Vyráží tedy proti proudu Mekongu směrem do vnitrozemí. Zprvu vše robíhá hladce, ale jak plují čím dál hlouběji do centra bojů, setkávají se naplno s válečnou vřavou. Vidí jak lidi poznamenává na těle i na duchu a mění je postuně v trosky. Zároveň získává z materiálů úplnější obraz o Kurtzovi. Willard začíná chápat, že tento člověk s prvotřídním vojenským vzděláním viděl nedostatky ve způsobu vedení boje a snažil se na ně nadřízené upozorňovat. Odezva byla většinou negativní a tak nakonec vše vyřešil po svém. Dosáhl myšlenkového bodu obratu a nyní, zbaven jakýchkoliv zábran, páchal krutá zvěrstva na všech, kdo se mu postavili na odpor. Vietnamci, Američané... bylo to jedno. Vypálené vesnice s preparovanými lebkami obyvatel byly nepřehlédnutelným znamením, že jsou na jeho území. Nevydržel psychicky jednak zbytečné ztráty plus netečnost vyšších velitelů s tím cokoliv udělat k lepšímu.
Ač si to Willard zprvu možná nepřipouštěl i on nakonec podlehl zážitkům načerpaných v průběhu své cesty . Tragické vyvrcholení při vzájemném setkání s Kurtzem a situaci, kdy byl se zbytkem přeživších druhů následně zajat, ukazuje už zmíněné. Jak moc dokáže válka změnit lidi ve zvířata. Zvláště pokud trvá dlouho a nemá jasně definované dosažitelné cíle i vítěze.
Film se v době svého vzniku potýkal s řadou problémů - od finančních až po konečné úpravy, kdy z něj byly dodatečně vystřiženo asi 10 minut v nichž zaznívá otevřená kritika vietnamské války, aby pak byly později znovu přidány a také zdejší divák měl možnost shlédnutí v plné míře. Zřejmě se tak tehdy dělo z důvodů příliš krátké doby od jejího konce (1975) a producenti se báli možné kritické reakce jak ze strany diváků, tak vyšších politických míst. Bez toho však Apokalypsa zůstává působivou podívanou. Zvláště v kontextu právě probíhajícího konfliktu v Iráku, který podle mne svou vleklostí i průběhem vietnamský dost připomíná.

Red Road

14. dubna 2007 v 7:42 | Michal Jakubínský |  Film
obal
Ústřední postavou tohoto skotského filmu je Jackie, pracující jako operátorka bezpečnostního kamerového systému ve městě Glasgow. S narušiteli pořádku proto nepřichází nikdy do přímého kontaktu, pouze je sleduje přes monitory a v případě potřeby volá policisty v terénu. Má tak velký přehled o všem co se děje, aniž by to v řadě případů lidé, které pozoruje, vůbec tušili.
Její život plyne tiše a nerušeně až do chvíle, kdy v potemnělém zákoutí objeví na monitoru muže o němž si myslela, že už jí nikdy nevstoupí do života. Opak byl pravdou, jelikož oživil dávné vzpomínky na osobní tragédii, kterou jí kdysi způsobil. Posedne ji touha po pomstě a nejprve skze kamery zjistí, kde zhruba bydlí a později jej pronásleduje osobně, aby zjistila přesné místo. Jsme svědky osobního tápání, kdy neví jak dál. Co vlastně chce, co si od tohoto jednání vlastně slibuje. Jak naložit s člověkem, který si odpykal trest za dávný zločin? A je tento trest vůbec odpovídající?
Odpovědˇ na otázky nabízí závěrečná vzájemná konfrontace mezi pozůstalou a pachatelem, kdy se dozví kdo je ta žena, pokoušející se podivným zůsobem o vzájemné sblížení. Není pro oba jednoduché vracet se znovu k proběhnuvším událostem. Zvláště pokud se už nedají vrátit. Nezbývá než se s nimi nějak smysluplně vyrovnat i naučit žít. Život nebývá vždy peříčko.
Red Road je první ze zamýšlené třídílné série s názvem Advance Párty, jíž inicioval režisér Lars von Trier. Byly stanoveny obecné podmínky za nichž se mají odvíjet i zbylé dva - přesné znění zde. Uvidíme, jak si s nimi poradí ostatní.