Leden 2008

Východní přísliby

19. ledna 2008 v 17:41 | Michal Jakubínský |  Film
obal
Momentálně poslední film Davida Cronenberga se scénáristou Steve Knightem, pojednává o tématu současného působení ruské mafie ve Velké Británii. Děj příběhu je zasazen do Londýna a pojednává o obchodování s lidmi. Prostřednictvím porodní asisitentky Anny je divák svědkem marného boje lékařského týmu o záchranu života mladé čtrnáctileté těhotné prostitutky, která po sobě (vedle zdravého dítěte) zanechá svůj rusky psaný deník. Anna začne kvůli nalezení příbuzných oné dívky pátrat po jejím původu, aby postupně zjistila, že se stále více zaplétá s ruským zločineckým klanem nejtvrdšího ražení, reprezentovaném organizací Vor v zakoně. V deníku jsou totiž velmi nepříjemné informace o jejich nezákonných praktikách, směřujících ke konkrétním osobám.
Na pozadí střetu světa obyčejného řadového člověka a světem vyznávajícím neúprosná pravidla v nichž slabí jsou eliminováni silnějšími a zrada se neodpouští, je k vidění několik dobře vykreslených lidských chrakterů. Na straně mafie jde především o trojúhelník "otec - boss (Armin Muller Stahl), jeho syn - nástupce Kyril (Vincent Cassel) a nakonec jejich osobní řidič a Kyrilův velký kamarád i ochránce Nikolaj (Viggo Mortensen). Jejich role jsou zdánlivě neměnně dány, ovšem v průběhu času dojde k jistým změnám.
Na druhé straně Anna vstupuje do pro ni zcela neznámého prostředí, kde postupně nabývá stále silnějšího sebevědomí, posíleného starostí o osud novorozence - snad z pocitu nenaplněnosti, kterým prošla když nedonosila svého očekávaného potomka a ten zemřel.
Jak už jsem naznačil, silnou stránkou snímku je propracovanost vzájemných vztahů mezi postavami u nichž dopředu netušíte, jak konkrétně se v příštích minutách zachovají. Vše je otevřené. Režisér je svými předchozími filmy znám jako úspěšný tvůrce - předpokládám, že třeba Mouchu zná hodně lidí. Už kvůli trikům v nichž je názorně vidět přeměna člověka ve hmyz. Svou zálibu v barvitých detailech uplatnil i tady. Záběry, kdy divák má možnost z detailu sledovat podřezávání krku obětí, případně vypíchnutí oka nožem, budou jistě patřit k "chuťovkám" na něž hned tak nezapomene. Ale nepůsobí samoúčelně, jsou zasazeny do kontextu událostí. Tak to už někdy chodí.

Various: Progressive Goa Trance volume 6

19. ledna 2008 v 12:14 | Michal Jakubínský |  Hudba
obal
Jak sleduji v poslední době klubovou scénu, pojem progressive se stává čím dál více frekventovaným. Ne snad, že by mi to vadilo, ale mám pocit jakoby se za něj schovávalo kde co. Naštěstí u této kompilace mohu takové označení akceptovat, takže pojďme na bližší seznámení.
Šestý díl obstarala dvojice Emok & Banel a na obou CD najdete dostatek skladeb, které považuji za kvalitní. Snad jen bych rád znovu zdůraznil ono slovíčko progressive a hlavně GOA, protože obsah je oproti dominantní trance produkci alá DJ Tiesto poněkud odlišný. Především jde zpravidla o temnější směr s klasicky kladivovitými bicími (označovaný také jako psytrance), který až na výjímky postrádá zpěv, kde rychlost není hlavním faktorem zajímavosti. Jako příklad mohu uvést třeba skladbu Cerberus projektu Excession, případně Perfekt Stranger či Sun Control Species. U obou posledně jmenovaných typicky valivý styl s postupnou gradací, který posluchače postupně vtahuje do sebe. Bohužel zatím není příliš populární, protože se mu nedostává patřičné mediální pozornosti. Tento nedostatek však bohatě dožene svým obsahem.
Soukromě už jsem spoustou trance muziky poměrně přesycen a tak hledám něco zajímavého - nějaké odnože, jejichž tvůrci mají pravděpodobně podobný pocit a tak zkoušejí odlišné postupy. Kombinace progressive a GOA je pro mne jednou z nich. Třeba bude i pro jiné. Na stránce www.psyshop.com jsou, po zadání názvu do vyhledávání, nabídnuty pro konkrétní představu krátké hudební ukázky.
Seznam skladeb - CD 1:
 1. Earsugar - New Era
 2. Freq - Beat Street
 3. Gaudium - Beers, Drugs & Hookers
 4. Zen Mechanics - Enviromental Porn
 5. Lish - Dirty Feelings
 6. Excession - Cerberus
 7. Perfect Stranger - What´s The Lineup? (Morax Remix)
 8. Trancemission - Groovy Tuesday
 9. Beat Bizzare - Shh ... Listen
Seznam skladeb - CD 2:
 1. Atmos - KNS (Perfect Stranger Remix)
 2. Perfekt Stranger & Sunseek - Eyes Wide Open
 3. Sun Control Species - Kick Me, Shake Me
 4. Bjorn Mandry & Thomas Gold - Suppress You (Jerome de Ismae Remix)
 5. True Lies - Are You Restless?
 6. Nyquist - Ghost Rider (Nigel Mix)
 7. Antix - Red Robin
 8. Fiord - Odyssey House
 9. Ace Ventura - Presence (Peter Gun Remix)
Rok vydání:
 • 2007
Vydavatel:

Udo Ulfkotte - Válka v temnotách

3. ledna 2008 v 20:10 | Michal Jakubínský |  Knihy
obal
Tajné služby byly vždy obestřeny určitým závojem tajemství, spočívající z povahy jejich práce ve skrytém sběru a následném využití informací. Objekty jejich zájmů byly jak jednotlivci, tak celé státy. Leckdy lidé mají představu o jejich práci poněkud zidealizovanou pod vlivem filmů s Jamesem Bondem, kde hl. hrdina likviduje své protivníky za pomoci nejmodernějších technických prostředků, obklopen krásnými ženami.
Skutečnost bývá méně romantická. Jde o týmovou práci s nutností leckdy hodit za hlavu všechny morální zásady a soustředit se pouze na cíl. Tvorba dezinfomací, umělé vytváření konfliktů v různých částech světa, odposlechy a třídění získaných informací, odhalování agentů cizích služeb či verbování přeběhlíků, cílená likvidace oponentů. Jednou jste vítěz, podruhé poražený. Tajné služby by měly dbát stanovených zákonů pro svou činnost. Ovšem, jak je ukázáno v knize, často je tomu jinak - v duchu hesla: "Účel světí prostředky." Přičemž nezáleží na jaké straně stojí, zda jde o CIA, Mossad, někdejší KGB nebo nástupce FSB a mnoho dalších. Autor seznamuje čtenáře s dalšími aspekty špionáže, jež mohou být zdánlivě méně důležité. A to způsoby kontroly práce tajných služeb. Bývá nejednou spíše iluzí, kde se na spoustu nekalosti přišlo až v momentě selhání příslušných operací a prosáknutí informací do sdělovacích prostředků.
Svou roli v zatím nepříliš úspěšnému boji proti terorismu po událostech z 11. září 2001 hraje i neochota doopravdy si předávat získané informace mezi jednotlivými službami v plném rozsahu. Rivalita nadále bohužel přetrvává. Inu, za vším jsou jen lidé se svými ambicemi, tužbami i slabostmi. Není to leckdy veselé čtení, protože nejednou máte pocit, že dobro a zlo se mísí mezi sebou do podoby jakého si obtížně identifikovatelného bahna. Snad právě proto je spousta informací veřejnosti zatajována, aby její důvěra v systém nebyla zásadním způsobem otřesena. Přesto však není moudré práci těchto složek zatracovat, protože ať chceme či nikoliv, potřebujeme je. Vedle přátel máme i nepřátele. Jde o to snažit se dosadit do nich schopné pracovníky, kteří nebudou své nabyté postavení zneužívat k jiným účelům než jakým mají dané. Nebo alespoň v pokud možno co nejmenší míře.