Květen 2009

Farma zvířat

29. května 2009 v 19:31 | Michal Jakubínský |  Film
Správně se při přečtení názvu titulu domníváte, že jde o dílko, inspirované knihou od George Orwella. Animované zpracování je z roku 1954, pojednávající o nebezpečí opojení totalitní mocí v němž Orwell viděl především komunismus.
Na farmě jistého p. Jonese, jež ubíjí své problémy v pití alkoholu a o svá zvířata se nestárá, vypukne jednou vzpoura, završená jeho vyhnáním. V jejím čele stál zpočátku, coby hlavní ideolog, všemi vážený vepř Major, aby po jeho skonu převzal pomyslnou štafetu vepř Kuliš. Pod jeho vedením farma vzkvétá, což však vyvolává nejen obdiv, ale také závist mezi dalšími vepři na farmě, vedené jeho sokem s příznačným jménem Napoleon. Ten se později chopí násilnou formou moci a zavádí nová pravidla v jejichž důsledku dochází pod pláštíkem obrany dřívě nastavených pravidel k postupnému zotročování ostatních zvířat. Tak jako v románu 1984, jemuž dominuje slogan:"Velký bratr tě sleduje." zde nalézáme jiný, neméně slavný:"Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější." Bohužel je stále platný a nejen v případě komunismu, protože zneužívání ideálů ve svůj vlastní prospěch se nevyhne žádnému režimu. Proto je potřeba mít se na pozoru a nenechat se podobnými manipulovat - což je hlavní odkaz tohoto povedeného filmu.

Smrt si říká Engelchen

23. května 2009 v 20:52 | Michal Jakubínský |  Film
60. léta byla pro českou (tehdy ještě československou) filmovou tvorbu dobou velkého rozmachu. Důkazem je i tento film dvojice Kadar, Klos z roku 1963, jehož děj se odehrává během 2. světové války a několik měsiců po ní. Rekonstruuje formou vzpomínek předchozí události v nichž se hl. hrdina Pavel (Jan Kačer) po zranění páteře znovu na nemocničním lůžku vrací do doby, kdy coby partyzán bojoval v lesích proti německým vojákům. Vybavuje se mu citový vztah s agentkou Martou, kterou veřejné mínění odsoudilo pro přílišnou spolupráci s okupanty, aniž by většinou tušilo či posléze patřičně ocenilo její odvahu i zásluhy. Stejně intenzivně si vybavuje vysokého důstojníka SS Engelchena, proslulého svým tvrdým přístupem k odboji.
Avšak největší bitvu musí nakonec svést sám se sebou. Přijmout fakt, že je po válce, která jej (jako ostatní) nějakou měrou psychicky poznamenala a naučit se znovu žít. Což není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.